Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1552/80 z dnia 20 czerwca 1980 r. ustanawiające szczegółowe zasady udzielania pomocy administracyjnej w związku z wywozem niektórych serów kwalifikujących się do szczególnego traktowania w przywozie do Australii