Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par uzņēmumu savstarpēju negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas apgādes ķēdē” (COM(2016) 32 final)