Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/795 оd 19. svibnja 2015. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Pont-l'Evêque (ZOI)]$