Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/795 ze dne 19. května 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pont-l'Evêque“ (CHOP))$