2006/368/EF: Kommissionens beslutning af 20. marts 2006 om detaljerede tekniske krav i forbindelse med udførelse af de prøvninger, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/66/EF om anvendelsen af systemer til frontal beskyttelse på motorkøretøjer (meddelt under nummer K(2006) 776) (EØS-relevant tekst)