Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Zjednodušenia regulačného rámca v strojárstve