Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Mašinų sektoriaus reglamentavimo paprastinimo