Pisemne zapytanie E-2907/05 skierowane przez: Sharon Bowles (ALDE) do Komisji. testowania kosmetyków na zwierzętach