Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 maja 1986 r.