PROPCELEX 1999/593/EZ, EZUČ, Euratom: Odluka Vijeća i Komisije od 31. svibnja 1999. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane