Pisemne zapytanie E-8200/10 Alejandro Cercas (S&D) do Komisji. Zakaz stosowania i usuwanie azbestu