Pisemne zapytanie E-1957/10 skierował: Aldo Patriciello (PPE) do Komisji. System handlu emisjami: oszustwo środowiskowe?