Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 21 kwietnia 2021 r.