Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 3526/82 z dnia 22 grudnia 1982 r. zmieniające po raz jedenasty rozporządzenie (EWG) nr 2730/81 ustalające wykaz agencji w państwach trzecich przywozu uprawnionych do ogłaszania przetargów w sektorze mleka i przetworów mlecznych