Sprawa T-835/19: Postanowienie Sądu z dnia 30 września 2020 r. – CrossFit / EUIPO – Hochwarter (CROSSBOX) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Cofnięcie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]