Id-Direttiva tal-Kunsill 98/25/KE tas-27 ta' April 1998 li temenda d-Direttiva 95/21/KE li tikkonċerna l-infurzar, fir-rigward ta' vapuri li jużaw il-portijiet tal-Komunità u li jbaħħru fl-ibħra taħt il-ġurisdizzjoni ta' l-Istati Membri, ta' standards internazzjonali għas-sigurtà tal-vapuri, il-prevenzjoni ta' tniġġis u l-kondizzjonijiet ta' l-għajxien u tax-xogħol abbord (kontroll portwali ta' l-Istat)