Pisemne zapytanie E-002764/11 Karl-Heinz Florenz (PPE) do Komisji. Wersje językowe aktów o znaczeniu ogólnym publikowanych przez Komisję i informacji pojawiających się w Internecie