Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej wniesiony przez Trygderetten w sprawie O przeciwko Arbeids- og velferdsdirektoratet (Sprawa E-13/20) 2021/C 15/05