Întrebare scrisă E-2533/10 adresată de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Comisiei. Finanţarea unui proiect de investiţii pentru uscarea cerealelor