Дело C-446/20: Жалба, подадена на 10 юли 2020 г. от Katjes Fassin GmbH & Co. KG срещу определението на Общия съд (втори състав), постановено на 21 септември 2020 г. по дело T-616/19 — Katjes Fassin GmbH & Co. KG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)