Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 2020/C 360/01