Γραπτή ερώτηση E-0658/07 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Αντισημιτικά επεισόδια στην ΕΕ