Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 lutego 1988 r.