Pisemne zapytanie P-006203/11 Michael Cashman (S&D) do Komisji. Akty przemocy motywowane nienawiścią podczas parady LGBT w Splicie na Chorwacji: wpływ na akcesję