Sprawa T-797/17 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 7 lutego 2020 r. – Anglo Austrian AAB Bank i Belegging-Maatschappij „Far-East”/EBC [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia instytucji kredytowej – Brak pilnego charakteru]