Decyzja Rady z dnia 15 września 1986 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii dotyczącego produktów nierolnych i przetworzonych produktów rolnych nieobjętych umową