Pisemne zapytanie E-000535/11 Konstantinos Poupakis (PPE) do Komisji. Eksport równoległy produktów leczniczych – niedobór produktów leczniczych na rynku greckim