Opinia rzecznika generalnego Mancini przedstawione w dniu 23 października 1986 r. # SpA Villa Banfi przeciwko Regione Toscana i innym. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunale amministrativo regionale della Toscana - Włochy. # Sprawa 312/85. Villa Banfi TITJUR