Pisemne zapytanie E-6137/07 skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji. bezpieczeństwa na morzu