Pisemne zapytanie E-008290/11 Herbert Reul (PPE) do Komisji. Rozbieżności pomiędzy polityką energetyczną UE a krajową polityką energetyczną, druga próba