Věc C-102/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 28. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Ítélőtábla – Maďarsko) – Gazdasági Versenyhivatal v. Siemens Aktiengesellschaft Österreich „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Věcná působnost — Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení — Bezdůvodné obohacení — Pohledávka vyplývající z neoprávněného vrácení pokuty za porušení práva hospodářské soutěže“