Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 5ης Ιουλίου 1983.