Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 228, 3 sierpień 2011