Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 10 października 1989 r.