Pisemne zapytanie P-1096/09 skierowała: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji. Odmowa wjazdu obywatela UE do Wielkiej Brytanii