Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (Budgetpost 02.03.01 – Inre marknaden och Budgetpost 02.03.04 – Verktyg för förvaltning av den inre marknaden)