Pisemne zapytanie E-6738/10 Seán Kelly (PPE) do Komisji. Procentowy podział sposobów dostarczania usług internetowych