Заключение на генералния адвокат Mazák представено на14 септември 2010 г.