Rättelse till kommissionens beslut (EU) 2018/860 av den 7 februari 2018 om stödordningen SA.45852 – 2017/C (f.d. 2017/N) som Tyskland har genomfört för att upprätta en kapacitetsreserv (EUT L 153, 15.6.2018)