Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2018/860 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie programu pomocy SA.45852 – 2017/C (ex 2017/N) – Pomoc na rzecz Niemiec w celu utworzenia rezerwy mocy (Dz.U. L 153 z 15.6.2018)