Helyesbítés az SA.45852 – 2017/C (ex 2017/N) számú Németország által kapacitástartalék kialakítása céljából végrehajtani tervezett támogatási programról szóló, 2018. február 7-i (EU) 2018/860 bizottsági határozathoz (HL L 153., 2018.6.15.)