Berigtigelse til Kommissionens afgørelse (EU) 2018/860 af 7. februar 2018 i statsstøttesag SA.45852 – 2017/C (ex 2017/N) Tyskland — Etablering af en kapacitetsreserve (EUT L 153 af 15.6.2018)