Oprava rozhodnutí Komise (EU) 2018/860 ze dne 7. února 2018 o režimu státní podpory SA.45852 – 2017/C (ex 2017/N), který Německo zamýšlí zavést v souvislosti s kapacitní rezervou (Úř. věst. L 153, 15.6.2018)