Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 21 listopada 2018 r.