Paziņojums par atklāto konkursu– EPSO/AST-SC/08/19 – Parlamenta tehniskie darbinieki (SC 1/SC 2)