Komisja przeciwko Francji TITJUR Opinia rzecznika generalnego Sir Gordon Slynn przedstawione w dniu 24 maja 1988 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej. # Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn. # Sprawa 318/86.