EFTA järelevalveameti otsus nr 102/20/COL, 31. august 2020, millega lubatakse Norral pikendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/698 (milles sätestatakse seoses COVID-19 puhanguga ajutised erimeetmed teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamise või pikendamise ning korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamise kohta teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades) artiklis 2 sätestatud teatavaid tähtaegu [2020/1635]