Opinia rzecznika generalnego Sir Gordon Slynn przedstawione w dniu 30 września 1981 r.