TITJUR Union syndicale � Service public européen in drugi proti Svetu Sodba Sodišča z dne 8. oktobra 1974. # Union syndicale - Service public européen - Bruxelles, Denise Massa in Roswitha Kortner proti Svetu Evropskih skupnosti. # Zadeva 175-73.