Sprawozdanie specjalne nr 18/2015 – „Pomoc finansowa dla krajów znajdujących się w trudnej sytuacji”